Türk denizciliğinin anasayfası!

TSK ihalesinde Yunanistan tartışması!

Jandarma'nın ihalesine Yunanistan yapımı kompresör şartı koyduğu ilan tartışmalara neden oldu.

Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) tarafından su altı arama kurtarma ihtiyacı için sekiz adet yüksek basınçlı hava kompresörü satın alınmasına dair açılan ihale tepkilere neden oldu.

Air World Türkiye Dergisi imtiyaz sahibi olan Murat Alișiroğlu: ”Jandarma Komutanlığı’nın içinde Yunanistan Malı Kompresöründe olduğu ilanı KİK’te bugün sabah itibariyle yayınlandı. Bugün ihale iptali için dilekçemi vereceğim.” dedi.

Söz konusu ihalenin katılım şartları aşağıdaki gibi:

JANDARMA KOMANDO ASAYİŞ KOMUTANLIĞI SUALTI ARAMA KURTARMA (SAK) İHTİYACI İÇİN 8 ADET YÜKSEK BASINÇLI HAVA KOMPRESÖRÜ SATIN ALINACAKTIR

JANDARMA TED.MRKZ.K.LIĞI(GÜVERCİNLİK/ANKARA) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

İhale Kayıt Numarası : 2022/1247143

İşin Adı : Jandarma Komando Asayiş Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (Sak) İhtiyacı İçin 8 Adet Yüksek Basınçlı Hava Kompresörü Tedariki

İhale Türü – Usulu : Mal Alımı – Açık İhale Usulü

1 – İdarenin

a) Adresi : BAHÇEKAPI MAH. FATİH SULTAN MEHMET BULV. ŞEHİT ORG. EŞREF BİTLİS KIŞLASI 06797

b) Telefon ve faks numarası :03125105663 – 3125106963

c) Elektronik posta adresi : jikmtdr01@jandarma.tsk.tr

ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi

www.jandarma.gov.tr

2 – İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :JANDARMA KOMANDO ASAYİŞ KOMUTANLIĞI SUALTI ARAMA KURTARMA (SAK) İHTİYACI İÇİN 8 ADET YÜKSEK BASINÇLI HAVA KOMPRESÖRÜ TEDARİKİ

b) Teslim [yeri / yerleri] :JANDARMA ANA DEPO KOMUTANLIĞI – GEÇİCİ TESLİM TESELLÜM DEPOSU GÜVERCİNLİK/ANKARA’DIR.

c) Teslim [tarihi / tarihleri] : SÖZLEŞMENİN İMZALANDIĞI TARİHİ TAKİP EDEN GÜNDEN İTİBAREN 90 (DOKSAN) TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE DEFATEN TESLİM EDİLECEKTİR.

3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin:

a) Yapılacağı yer

Ankara J.Ted.Mrk.K.lığı Güvercinlik/Ankara 2 No.lu

İhl.Koms.Bşk.lığı

b) Tarihi ve saati :08.12.2022 – 14:00

4.11. İhale yeterlilik kriterlerini taşıyan YERLİ VE YABANCI TÜM İSTEKLİLERE AÇIKTIR.

4.14.İhale dokümanı 10,00 TL. karşılığı idareden satın alınabilir.

4.15.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara J.Ted.Mrk.K.lığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

4.18. İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde idare serbesttir.

4.21. İhaleye katılan istekli teklifini TÜRK LİRASI üzerinden verecektir. Ödemeler TÜRK LİRASI üzerinden yapılacaktır.

4.22. İHALE DÖKÜMANI ANKARA DIŞINDAN UZAKTAN TEMİN ETMEK İSTEYEN İSTEKLİ OLABİLECEKLER, DOKÜMAN SATIŞ MEMURLUĞU 0312 510 56 25- fatihova@jandarma.gov.tr İLE İRTİBATA GEÇEREK DOLDURULMASI GEREKEN STANDART FORMLARI TEMİN EDECEKTİR.

Bunları okudunuz mu?

HaberDenizde.com kullanıcı dostu site özelliğini sürdürebilmek için bazı çerezler kullanmaktadır. Kabul Gizlilik sözleşmesini oku